Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

Objavljeno: 19.02.2011 | Avtor: Drago Slukan
Učitelji podaljšanega bivanja in jutranjega varstva.

Razred Strokovni delavci
OPB 1 Danica Pečnik (danica.pecnik@ossevnica.si), Martina Trbovc (martina.trbovc@ossevnica.si)
OPB 2 Danica Pečnik (danica.pecnik@ossevnica.si), Tadeja Rupar (tadeja.rupar@ossevnica.si), Terezija Kunšek (terezija.kunsek@ossevnica.si)
OPB 3 Ivica J. Kovačević (ivica.jevsevar-kovacevic@ossevnica.si), Tadeja Rupar (tadeja.rupar@ossevnica.si)
OPB 4 Majda Dolenšek (majda.dolensek@ossevnica.si), Ivica J. Kovačević (ivica.jevsevar-kovacevic@ossevnica.si)
OPB 5 Irena Železnik (irena.zeleznik@ossevnica.si)
OPB 6 Jerneja Dreža (jerneja.dreza@ossevnica.si), Ivica J. Kovačević (ivica.jevsevar-kovacevic@ossevnica.si), Tadeja Rupar (tadeja.rupar@ossevnica.si)
OPB 7 Veronika P. Zgonc (veronika.pecnik@ossevnica.si), Ivica. J. Kovačević (ivica.jevsevar-kovacevic@ossevnica.si), Katja Lackovič (katja.lackovic@ossevnica.si), Mateja B. Kovač (mateja.kovac@ossevnica.si), Rebeka Dolinšek (rebeka.dolinsek@ossevnica.si), Metka Pinoza (metka.pinoza@ossevnica.si)
OPB 8 Jerneja Dreža (jerneja.dreza@ossevnica.si), Vesna Butkovič (vesna.butkovic@ossevnica.si), Janja Flisek Balog (janja.flisek-balog@ossevnica.si), Tatjana Hafner (tatjana.hafner@ossevnica.si), Jožica Levstik (jozica.levstik@ossevnica.si)
OPB 9 Marjeta Teraž (marjeta.teraz@ossevnica.si), Martina Trbovc (martina.trbovc@ossevnica.si), Tanja Žnidaršič (tanja.znidarsic@ossevnica.si), Tadeja Rupar (tadeja.rupar@ossevnica.si)
OPB 10 Petra Jesih (petra.jesih@ossevnica.si ), Matic Stegne (matic.stegne@ossevnica.si), Gizela Škoda (gizela.skoda@ossevnica.si), Valentina Mlakar (valentina.mlakar@ossevnica.si)
OPB LOKA 1 Milena Zemljak (milena.zemljak@ossevnica.si)
OPB LOKA 2 Polonca Gačnik (polonca.gacnik@ossevnica.si)
OPB Studenec Hana Aupič (hana.aupic@ossevnica.si), Erika A. Intihar  (erika.anzelc-intihar@ossevnica.si), Mateja Prah (mateja.prah@ossevnica.si)
JV Sevnica Vlasta Guček (vlasta.gucek@ossevnica.si), Ivica Jevševar Kovačević (ivica.jevsevar-kovacevic@ossevnica.si), Jerneja Dreža (jerneja.dreza@ossevnica.si)
JV POŠ Loka Milena Zemljak (milena.zemljak@ossevnica.si)
JV POŠ Studenec Erika Anzelc Intihar (erika.anzelc-intihar@ossevnica.si), Sonja Revinšek-Zalezina (sonja.revinsek-zalezina@ossevnica.si), Mateja Prah (mateja.prah@ossevnica.si), Andreja Janc (andreja.janc@ossevnica.si)