Ostali strokovni delavci in ostali zaposleni

Objavljeno: 19.10.2014 | Avtor: Drago Slukan

ravnateljica: Mirjana Jelančič (mirjana.jelancic@ossevnica.si)

pomočnika ravnateljice: Slovenko Podržaj (slovenko.podrzaj@ossevnica.si), Aleš Tuhtar (ales.tuhtar@ossevnica.si)

pedagoginji: Nuša Gradišnik (nusa.gradisnik@ossevnica.si), Damjana Z. Lisec (damjana.zupancic@ossevnica.si)

psihologinja: Janja Kranjc (janja.kranjc@ossevnica.si)

računalnikar-informator: Drago Slukan (drago.slukan@ossevnica.si)

knjižničarki: Danijela Dornik (danijela.dornik@ossevnica.si), Gordana Kenda Kozinc (gordana.kenda-kozinc@ossevnica.si)

organizatorica šolske prehrane: Kristina Prijatelj (kristina.prijatelj@ossevnica.si)

 

Vzgojiteljice v 1. razredu

Majda Dolenšek (majda.dolensek@ossevnica.si), Martina Trbovc (martina.trbovc@ossevnica.si), Terezija Kunšek (terezija.kunsek@ossevnica.si)


Jezikovno področje

slovenščina: Tatjana Hafner (tatjana.hafner@ossevnica.si), Jelka Slukan (jelka.slukan@ossevnica.si), Jožica Levstik (jozica.levstik@ossevnica.si), Gordana K. Kozinc (gordana.kenda-kozinc@ossevnica.si), Barbara Košar (barbara.kosar@ossevnica.si)

tuji jeziki: Jelka Slukan (jelka.slukan@ossevnica.si), Danica Prnaver (danica.prnaver@ossevnica.si), Majda Horjak (majda.horjak@ossevnica.si), Alenka Dolenc (alenka.dolenc@ossevnica.si),  Petra Jesih (petra.jesih@ossevnica.si), Špela Stanek (spela.stanek@ossevnica.si), Vita Krapež (vita.krapez@ossevnica.si)

 

Naravoslovno-matematično področje

matematika: Metka Pinoza (metka.pinoza@ossevnica.si), Milan Mitrović (milan.mitrovic@ossevnica.si) Valentina Mlakar (valentina.mlakar@ossevnica.si), Patricija Redenšek (patricija.redensek@ossevnica.si)

naravoslovje (kemija, biologija, naravoslovje): Alenka Povšič, Janko Sotošek, Kristina Prijatelj

gospodinjstvo: Alenka Povšič (alenka.povsic@ossevnica.si), Darinka Jeraj (darinka.jeraj@ossevnica.si), Jožica Mlakar (jozica.mlakar@ossevnica.si), Petra Jesih (petra.jesih@ossevnica.si), Sonja R. Zalezina (sonja.revinsek-zalezina@ossevnica.si), Julijana Majerič (julijana.majeric@ossevnica.si), Kristina Prijatelj (kristina.prijatelj@ossevnica.si)

fizika: Valentina Mlakar (valentina.mlakar@ossevnica.si)

tehnika in tehnologija: Janko Sotošek (janko.sotose@ossevnica.si), Gizela Škoda (gizela.skoda@ossevnica.si), Janez Virtič (janez.virtic@ossevnica.si)


Družboslovn
o-umetnostno področje

zgodovina: Vesna Butkovič (vesna.butkovic@ossevnica.si), Marjeta Teraž (marjeta.teraz@ossevnica.si), Vlasta) Guček (vlasta.gucek@ossevnica.si)

geografija: Vesna Butkovič (vesna.butkovic@ossevnica.si), Marjeta Teraž (marjeta.teraz@ossevnica.si), Vlasta Guček (vlasta.gucek@ossevnica.si)

domovinska in državljanska kultura in etika: Vesna Butkovič (vesna.butkovic@ossevnica.si), Marjeta Teraž (marjeta.teraz@ossevnica.si), Vlasta Guček (vlasta.gucek@ossevnica.si)

likovna umetnost: Janja F. Balog (janja.flisek-balog@ossevnica.si)

glasbena umetnost: Nataša Vidic (natasa.vidic@ossevnica.si)


Športno področje

Šport: Slovenko Podržaj (slovenko.podrzaj@ossevnica.si), Aleš Tuhtar (ales.tuhtar@ossevnica.si), Vera Mihelič (vera.mihelic@ossevnica.si), Matic Stegne (matic.stegne@ossevnica.si), Igor Povše (igor.povse@ossevnica.si)

 

Svetovalno delo

Nuša Gradišnik (nusa.gradisnik@ossevnica.si), Janja Kranjc (janja.kranjc@ossevnica.si), Damjana Z. Lisec (damjana.lisec@ossevnica.si), Saša Pikl (sasa.pikl@ossevnica.si), Natalija Z. Divjak (natalija.zalokar-divjak@ossevnica.si)