Organizacija pouka na Studencu

Objavljeno: 12.05.2012 | Avtor: mlampret

Urnik zvonjenja:

Ura Trajanje
1 . od .745 do 8.30
2. od 8.35 do 9.20

MALICA                                         od 9.20 do 9.55

3. od 9.55 do 10.40
4. od 10.45 do 11.30
5. od 11.35 do 12.20
6. od 12.30 do 13.15

Zaposleni na šoli v tem šolskem letu:

Erika Anzelc Intihar

Mateja Prah

razredničarka 1., 2.,

razredničarka 3.

erika.anzelc@siol.net

mateja.prah@gmail.com

Sonja Revinšek Zalezina druga strokovna delavka zalezinar.sonja@gmail.com
Andreja Janc razredničarka 4., 5. r
vodja podružnice
andreja.janc@guest.arnes.si
Hana Aupič oddelek podaljšanega bivanja hana.aupic@guest.arnes.si
Matic Stegne

 

šport 1., 2., 3., 4., 5. r

NŠP

matic.stegne@guest.arnes.si

Majda Horjak

Danica Prnaver

Vita Krapež

angleščina 4., 5. r

 

angleščina  1., 2., 3. r

majda.horjak@guest.arnes.si

danica.prnaver@guest.arnes.si

vita.krapez@guest.arnes.si

Milena Kosančič gospodinjka, čistilka

Kombinirani pouk:

Letos imamo na podružnici Studenec kombinirani pouk. Imamo tri oddelke. Vsa leta se trudimo, da organiziramo pouk tako, da je nekaj ur na teden tudi samostojnih.

Delo na manjši šoli ima nekaj prednosti, kombinirani pouk pa prav tako. Učenci se že zelo zgodaj navajajo na samostojno delo, na samostojno iskanje informacij, dogovarjanja v dvojici ali v skupini… Kljub kombinirani obliki poučevanja ima učitelj čas, da se posveti posamezniku, saj so skupine praviloma manjše. Učenci se vsestransko razvijajo v njim prijaznejšem socialnem okolju, ki jim ga lahko nudi le domačnost manjše šole. Z različnimi oblikami dela, medsebojnega sodelovanja, z delom v mešani skupini (od prvega do petega razreda), kjer se vsi poznajo, kjer morajo medsebojno sodelovati pri različnih in mnogoterih dejavnostih, se učenci v letih šolanja na podružnici dodobra okrepijo s pozitivno samopodobo. Različne dejavnosti, ki so morda drugačne od tistih na velikih šolah, jih pa lahko izvedemo samo zato, ker smo majhni, pripomorejo, da je šok ob prihodu na veliko šolo manjši in da čimprej izzveni.