Odhodi avtobusov

RELACIJEODHOD V ŠOLO Z ZAČETNE POSTAJEODHOD 1. AVTOBUSAODHOD 2. AVTOBUSA
Orehovo - Ledina - Zajčja Gora - Sevnica7:2313:3515:20
Loke - Brezovo - Zavratec - Rovišče - Studenec - Ponikve - Impoljca - Sevnica7:1513:2015:10
Šetenje - Drožanje - Sevnica7:2713:4015:30
Zabukovje - Podgorje - Orešje - Sevnica6:3012:3014:20
Loka - Račica - Breg - Črni Potok - Orehovo - Sevnica7:2513:3015:15
Pokojnik - Zabukovje - Trnovec - Podvrh - Marof - Lončarjev Dol - Sevnica7:2013:2015:12
Prešna Loka - Sevnica7:3013:2015:10
Arto (ekološki otok) - Pečje 14 - Zabukovje 50 - Metni Vrh 21A - Sevnica6:4513:20 (Metni Vrh 21A, Zabukovje 50)
13:50 (Pečje 14, Arto)
14:40 (Metni Vrh 21A)
Okroglice (nad Krajncem) - Razbor - Lisce - Hrast - Krakovo - Sevnica7:1613:2015:10
Žigrski Vrh - Žurkov Dol - Sevnica7:2014:20/