O šoli

Objavljeno: 19.02.2011 | Avtor: mlampret
Vse uporabnike elektronske pošte opozarjamo, da imamo spremenjen elektronski naslov: ossevnica@ossevnica.si.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Trg svobode 42, 8290 Sevnica

Podračun pri UJP: 01310-6030678690

Davčna številka: SI69230307

Elektronska pošta: ossevnica@ossevnica.si

Spletna stran: www.ossevnica.si

Telefoni:

tajništvo

poslovna sekretarka

Andreja Vajdič

(07) 81 63 510
telefaks (07) 81 63 521

vodstvo šole

ravnateljica

Mirjana Jelančič

(07) 81 63 512
pomočnik ravnateljice

Slovenko Podržaj

(07) 81 63 514

pomočnik ravnateljice

Aleš Tuhtar

(07) 81 63 513

vodja podružnice Loka pri Zidanem Mostu

Karmen Božič

040 272 072

vodja podružnice Studenec

Andreja Janc

040 272 002

blagajna

administratorka – knjigovodkinja

Olga Zemljak

(07) 81 63 515

računovodkinja

Martina Špan

(07) 81 63 517

šolska svetovalna služba

pedagoginja

Damjana Lisec Zupančič

(07) 81 63 529

psihologinja

Janja Kranjc

(07) 81 63 523
pedagoginja

Nuša Gradišnik

(07) 81 63 533

knjižnica

knjižničarka

Danijela Dornik

(07) 81 63 519
knjižničarka Gordana Kenda Kozinc (07) 81 63 519

 

 

 

Poslovni čas šole je od 7.00 do 15.00.

 

Uradne ure za starše in zunanje sodelavce:

  • tajništvo: vsak delovni dan od 8.00 do 11.30;
  • ravnateljica: vsak delovni dan od 8.00 do 10.00 in od 14.00 do 15.00 (s predhodno najavo v tajništvu) ter v času govorilnih ur;
  • pomočnika ravnateljice: od 7.00 do 8.00 in od 11.30 do 13.30, v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru;
  • šolski svetovalni delavki: od 7.00 do 8.00, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru;
  • knjižničarki: od 7.30 do 8.00 in od 10.30 do 14.00;
  • učitelji: v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Trg svobode 42, 8290 Sevnica

Podračun pri UJP: 01310-6030678690

Davčna številka: SI69230307

Elektronska pošta: ossevnica@t-2.net

Spletna stran: www.ossevnica.si

Telefoni:

tajništvo

( poslovna sekretarka

Andreja Vajdič

(07) 81 63 510

( telefaks

(07) 81 63 521

vodstvo šole

( ravnateljica

Mirjana Jelančič

(07) 81 63 512

( pomočnik ravnateljice

Slovenko Podržaj

(07) 81 63 514

( pomočnik ravnateljice

Aleš Tuhtar

(07) 81 63 513

( vodja podružnice Loka pri Zidanem Mostu

Karmen Škapin

(03) 56 84 107

( vodja podružnice Studenec

Andreja Janc

(07) 81 89 007

blagajna

( administratorka – knjigovodkinja

Olga Zemljak

(07) 81 63 515

( računovodkinja

Martina Špan

(07) 81 63 517

šolska svetovalna služba

( pedagoginja

Damjana Lisec Zupančič

(07) 81 63 529

( socialna delavka

Dragica Hostnik

(07) 81 63 523

( pedagoginja

Nuša Gradišnik

(07) 81 63 533

knjižnica

( knjižničarka

Danijela Dornik

(07) 81 63 519

( knjižničarka

Jožica Škrlec

(07) 81 63 519

 

 

Poslovni čas šole je od 7.00 do 15.00.

Uradne ure za starše in zunanje sodelavce:

· tajništvo: vsak delovni dan od 8.00 do 11.30;

· ravnateljica: vsak delovni dan od 8.00 do 10.00 in od 14.00 do 15.00 (s predhodno najavo v tajništvu) ter v času govorilnih ur;

· pomočnika ravnateljice: od 7.00 do 8.00 in od 11.30 do 13.30, v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru;

· šolski svetovalni delavki: od 7.00 do 8.00, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru;

· knjižničarki: od 7.00 do 8.00 in od 10.30 do 14.00;

· učitelji: v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru.