Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

Objavljeno: 8.01.2014 | Avtor: mlampret
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Jedilnik
Splošni podatki o šoli
Nadomeščanja
Urniki
Organizacija zavoda
Različni obrazci
Šolska prehrana
Načrt pisnih ocenjevanj
Katalog informacij javnega značaja
Razredniki
Publikacija